Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I SA/Go 778/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-14

. w sprawie ze skargi S.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od posiadania psa za 2002 rok postanowił...

I GSK 1973/18 - Wyrok NSA z 2019-05-21

, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25 i n.). Realizacja tego obowiązku...

I GSK 197/19 - Wyrok NSA z 2022-12-13

w kształtowaniu krajowego systemu podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności...
cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25 i n.). Realizacja tego obowiązku zakłada, co do zasady, podjęcie wszelkich dostępnych w prawie krajowym środków procesowych, w celu...

I GSK 2395/06 - Wyrok NSA z 2007-10-02

do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i należny podatek uiścił i dopiero wtedy wprowadził towar do obrotu w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie...
- obywatela Białorusi, zapewnienia składane przez zbywcę co do uregulowania sytuacji celnoprawnej towaru, zgłoszenia transakcji do opodatkowania podatkiem od czynności...

I SA/Go 308/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-17

akcyzowym wynika, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności określone w art. 2, a dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, zwanych dalej...
ciąży na podmiotach wskazanych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowym, które zgodnie z art. 34 ust. 1 tej ustawy dokonują czynności określonych...

III SA/Lu 216/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-19

- po uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych od tych umów, przedmiotowe towary wprowadzane były do ewidencji zakupów oraz sprzedawane polskim nabywcom (rolnikom...
. Umowy sprzedaży zawierane na rzecz PH '[...]' były ewidencjonowane, rozliczane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i następnie wprowadzane do ewidencji księgowej...

I SA/Go 447/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-14

, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Natomiast z treści art. 34 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności określone w art. 2...
, w których określił nadpłatę w podatku akcyzowym. W uzasadnieniu wskazanych powyżej decyzji organ celny stwierdził m.in., że 'czynności, które podlegają opodatkowaniu...

I SA/Go 353/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-05

z treści art. 34 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności określone w art. 2, dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6...
akcyzowym. W uzasadnieniu wskazanych powyżej decyzji organ celny stwierdził m.in., że 'czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (dalej: akcyzą) zostały...

III SA/Lu 209/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-13

zamienne były przewożone do przedsiębiorstwa skarżącego, a następnie - po uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych od tych umów, przedmiotowe towary wprowadzane...
na polski obszar celny. Podjęte czynności sprawdzające w Oddziałach Celnych nie potwierdziły faktu wwozu na polski obszar celny przez W. K. w okresie od stycznia 2003 r...

III SA/Lu 178/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-13

i oświadczał, że podpisze umowę sprzedaży, części zamienne były przewożone do przedsiębiorstwa skarżącego, a następnie - po uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych...
celnego w związku nielegalnym wprowadzeniem towaru na polski obszar celny. Podjęte czynności sprawdzające w Oddziałach Celnych nie potwierdziły faktu wwozu na polski...
1   Następne >   +2   +5   +10   71