Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

III SA/Lu 216/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-19

- po uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych od tych umów, przedmiotowe towary wprowadzane były do ewidencji zakupów oraz sprzedawane polskim nabywcom (rolnikom...
. Umowy sprzedaży zawierane na rzecz PH '[...]' były ewidencjonowane, rozliczane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i następnie wprowadzane do ewidencji księgowej...

III SA/Lu 209/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-13

zamienne były przewożone do przedsiębiorstwa skarżącego, a następnie - po uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych od tych umów, przedmiotowe towary wprowadzane...
na polski obszar celny. Podjęte czynności sprawdzające w Oddziałach Celnych nie potwierdziły faktu wwozu na polski obszar celny przez W. K. w okresie od stycznia 2003 r...

III SA/Lu 178/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-13

i oświadczał, że podpisze umowę sprzedaży, części zamienne były przewożone do przedsiębiorstwa skarżącego, a następnie - po uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych...
celnego w związku nielegalnym wprowadzeniem towaru na polski obszar celny. Podjęte czynności sprawdzające w Oddziałach Celnych nie potwierdziły faktu wwozu na polski...

III SA/Lu 179/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-13

, że podpisze umowę sprzedaży, części zamienne były przewożone do przedsiębiorstwa skarżącego, a następnie - po uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych od tych umów...
powstania długu celnego, w związku nielegalnym wprowadzeniem towaru na polski obszar celny. Podjęte czynności sprawdzające w Oddziałach Celnych nie potwierdziły faktu...

III SA/Lu 182/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-13

, że podpisze umowę sprzedaży, części zamienne były przewożone do przedsiębiorstwa skarżącego, a następnie - po uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych...
do ustalenia daty powstania długu celnego, w związku nielegalnym wprowadzeniem towaru na polski obszar celny. Podjęte czynności sprawdzające w Oddziałach Celnych...

I SA/Go 305/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-15

faktury potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego, w związku z czym odmówiono podatnikowi prawa do odliczenia podatku...
lub zwrotu podatku naliczonego. W efekcie powyższego zarzucono spółce dokonywanie czynności prawnych mających na celu obejście prawa., Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej...

I GSK 527/05 - Wyrok NSA z 2005-07-21

na uszczuplenie podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 173.792,50 zł od umów sprzedaży towaru niekrajowego, objętego procedurą celną składu celnego. Prawomocność tego wyroku...
czynności kontrolnych w składzie celnym skarżącego stwierdzono niedobór towaru w postaci 17000 kg tylnych ćwiartek kurczaka pochodzenia holenderskiego. Wszczęto...

SA/Sz 1757/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-05

do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Z uzasadnienia decyzji wynika, że organ I instancji powołał się przy tym na przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku...
dowodowego w sprawie o opinię prawną dotyczącą zasad delegowania członków Rad Nadzorczych do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w spółkach akcyjnych...

III SA/Lu 120/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-28

do czynności faktycznych polegających na pośredniczeniu. Przez pośredniczenie w sensie cywilnoprawnym rozumie się takie czynności pośrednika, które umożliwiają zawarcie...
między dostawcami a firmą '[...]' Sp. z o.o. Usługi stałego pośrednictwa wykonywane przez agenta obejmowały czynności faktyczne i prawne zmierzające do zawarcia...

V SA/Wa 1697/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-21

cywilnoprawnej np. w celu ustalenia czy nie zmierza ona do obejścia obowiązku z zakresu danin publicznych. Nie mają obowiązku respektowania tych postanowień czynności...
treści faktycznej czynności prawnej. Zgodnie z art. 199 a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar...
1   Następne >   +2   +5   +10   56