Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

FSK 1620/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

./ - według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1997 r. - poprzez przyjęcie, że czynności opisane w 8 fakturach 1997 r. podlegają regulacji ustawy o podatku VAT,, - art. 4...
., Uzasadniając swoje stanowisko organ odwoławczy podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie zasadniczą kwestią jest ustalenie, co było przedmiotem czynności dokonywanych w ramach...

VI SA/Wa 1784/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

stacjonarnych na uczelni wyższej, wykonywała obowiązki, które mieszczą się w ramach typowych akademickich prac edukacyjnych. Przy tego rodzaju wykonywanych czynnościach, tzn...
poziomie. Czynności te mogą również służyć ocenie prowadzącego wykład, do czego zatrudniający (uczelnia wyższa) jest zobowiązany (art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca...