Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 359/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-10

dotyczyło opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa...
. Wnioskodawcy powołali się na przepis art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienie od podatku od towarów i usług wkładów niepieniężnych...

I SA/Gl 1327/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-02

R.), z dnia [...] dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych należnego od czynności sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa A S.A. na rzecz B Sp...
. z o. o., w sprawie 'o przeprowadzenie czynności sprawdzających lub wszczęcie odpowiedniego postępowania zmierzającego do ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnych należnego...

I SA/Rz 24/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych...
dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czynności wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek...

I SAB/Gd 20/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-30

Skarbowego w Tczewie w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. stwierdza, że postępowanie prowadzone było w sposób przewlekły, a przewlekłość...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie na rzecz skarżącego kwotę...

I SA/Lu 340/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-06

, od której to czynności cywilnoprawnej notariusz pobrał podatek w kwocie 224 zł (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz...
wskazać należy, iż zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli strony czynności cywilnoprawnej nie określiły wartości przedmiotu...

I SA/Rz 32/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-12

wskazania czy sprzedaż wierzytelności 'własnych' przez podatników podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Spółki...
usługi obrotu wierzytelnościami nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności...

I SA/Go 297/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-12

miejsce, z kolei decyzja na której się oparł tj. decyzja z [...] listopada 2019r. wydana w postępowaniu dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych, nie została...
zgłoszona do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie sposób też uznać - zdaniem organu - że Strona uprawdopodobniła uzyskanie przedmiotowej pożyczki...

I SA/Bd 458/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-18

r. sprawy ze skargi E. S.A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. Uchyla...
[...] 2007 r. Nr [...] w sprawie określenia spółce akcyjnej E. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.500,00 zł...

III SA 1153/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-20

Ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm...
T. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że Zarejestrowanego Z. nabyło prawo użytkowania...

II FSK 1738/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 10 marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia...
. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 10 marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., W uzasadnieniu Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   68