Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

V SA/Wa 327/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

z art. 4 dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) związanego z zawartą w dniu 2 grudnia 2011 r. umową...
umowy jest 2 grudnia 2011 r., Także opóźnienie w złożeniu deklaracji i uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych nie stanowi przesłanki do uznania, że umowa została...

I SA/Ol 469/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-20

podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojceichowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25...

I GSK 1465/18 - Wyrok NSA z 2019-06-11

-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25 i n.). W rezultacie, w polskim porządku prawnym przyjęto regułę, że w przypadku rozbieżności...
(...) pomocy' przy uwzględnianiu celu regulacji, należy uznać, że obejmuje swoim znaczeniem stanowienie o zmianie stawki pomocy (§ 1 pkt 4 rozporządzenia) i czynnościach...

I SA/Sz 527/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-12

. przepisów przeprowadził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 2 p.c.c.) w wyrokach z dnia 21...
I instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie i zastosował przepisy prawne obowiązujące w dacie czynności podjętej z woli strony, pod rządami rozporządzenia komisji (UE...

V SA/Wa 2135/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-26

choćby podatku od czynności cywilnoprawnej czy kosztami sporządzenia aktu notarialnego zmieniającego umowę spółki. Organ w żaden sposób nie dokonał oceny dowodu...
warunków do otrzymania nienależnych płatności. Podejmowane przez Stronę czynności, miały na celu obejście przepisów prawa. Jako takie należy rozumieć czynności...

I SA/Sz 524/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

., Wskazać należy, że taką właśnie wykładnię ww. przepisów przeprowadził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (art...
czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego tj. powodów dla jakich skarżący i w jakim zakresie świadomie korzystał z pomocy de minimis, przy całkowitym braku...

I SA/Ol 760/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-04

podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s...
. Celem tego przepisu jest wyłącznie wyznaczenie podmiotu, który w ramach władztwa administracyjnego będzie właściwy do podjęcia czynności zmierzających do zmiany decyzji...

V SA/Wa 2850/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25 i n.)., Obowiązek stosowania prawa...
i tryb przyznawania (...) pomocy' obejmuje swoim znaczeniem stanowienie o zmianie stawki pomocy (§ 1 pkt 4 rozporządzenia) i czynnościach organu będących skutkami...

V SA/Wa 2849/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25 i n.)., Obowiązek stosowania prawa unijnego...
przyznawania (...) pomocy' obejmuje swoim znaczeniem stanowienie o zmianie stawki pomocy (§ 1 pkt 4 rozporządzenia) i czynnościach organu będących skutkami tej zmiany...

II GSK 4314/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

w kształtowaniu krajowego systemu podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojceichowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   26