Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

VII SA/Wa 2138/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

PIT rozliczenia podatku dochodowego za 2014 r. wnioskodawczyni i wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,, - nadesłania kopii wyciągu z rachunku...

VII SA/Wa 2138/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-05

finansową od rodziny, bądź osób trzecich, jeśli tak należało wskazać, na czym ona polega,, - nadesłanie kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego za 2014 r...

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-11

dorywczych w kwocie około [...] zł miesięcznie. W rubryce zobowiązania i stałe wydatki podał zaś jedynie, że podatek od nieruchomości wynosi 50 zł rocznie. Wyjaśnił, że wnosi...
elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, czynsz, raty kredytów i pożyczek i inne) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, zeznania podatkowego...

IV SAB/Wr 124/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

zaś jedynie, że podatek od nieruchomości wynosi 50 zł rocznie. Wyjaśnił, że wnosi o ustanowienie adwokata w celu sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia Sądu odrzucającego...
; dowodów potwierdzających wysokość wydatków związanych z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, telefon, leki, telewizję, podatek od nieruchomości, czynsz...