Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

I SA/Sz 86/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-07

Sprawa ze skargi M.T. - właściciela [...] w S. na uchwałę Zarządu Powiatu w S. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w roku 2003 o d d a l a skargę

II GSK 1289/15 - Wyrok NSA z 2016-12-16

niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt...

I SA/Gl 1152/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Województwa [...] , które są bardziej uprzemysłowione, w związku z czym mają wyższe dochody własne z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych...

IV SA/Wr 433/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-16

podatku dochodowego od osób prawnych oraz innych obciążeń określonych ustawami) do dnia 08.05.2008 r. tego nie uczyniono. W myśl art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004...