Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 2795/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokat [...] kwotę 240 zł oraz kwotę 55,20 zł, stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy...
. Oznacza to, że powinien zostać uznany za osobę bezdomną, w rozumieniu § 4 pkt 1 uchwały Rady m. st. Warszawy. Ponadto spełnił kryterium dochodowe, określone w § 4 pkt 2...