Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

III SA/Wr 235/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

. Z załączonej do wniosku deklaracji podatkowej PIT-36 wynika, iż ostatecznie z rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 wynikła dla skarżącego nadpłata...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 w wysokości 1055 zł oraz jeśli rzeczywiście pozew w sprawie o sygn. akt I C 702/06 (toczącej się przed Sądem Okręgowym...

III SA/Wr 235/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-16

[...]). Skarżąca przedstawiła także deklarację PIT-36, z której wynika, że ostatecznie z rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 powstała dla skarżącej...
sprawie. W ocenie Sądu uzyskiwane przez skarżącą i jej męża dochody, a także uzyskanie prawa do nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie [...] zł...

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-24

przekraczającej 20 zł. Jako swoje comiesięczne wydatki podali kwoty: 60 zł (gaz), 50 zł (prąd), 40 zł (telefon), 30 zł (środki higieny), 30 zł (lekarstwa), 50 zł (podatki...
. oraz decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w wysokości 1983 zł, w tym podatek od nieruchomości 1574 zł oraz podatek rolny 409 zł...

II SA/Rz 1/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-24

przekraczającej 20 zł. Jako swoje comiesięczne wydatki podali kwoty: 60 zł (gaz), 50 zł (prąd), 40 zł (telefon), 30 zł (środki higieny), 30 zł (lekarstwa), 50 zł (podatki...
. oraz decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w wysokości 1983 zł, w tym podatek od nieruchomości 1574 zł oraz podatek rolny 409 zł...

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-27

z butli), 50 zł (prąd), 40 zł (telefon), 30 zł (środki higieny), 30 zł (lekarstwa), 50 zł (podatki i opłaty), 300 zł (wyżywienie). Skarżący nadesłał także wyciąg z rachunku...
na rencie inwalidzkiej. Mimo wezwania K. C. nie udzielił wyjaśnień w tej kwestii., Podkreślić należy, że kryterium udzielenia przyznania prawa pomocy jest kryterium dochodowe...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-16

utrzymanie dwóch osób to kwoty: 60 zł (gaz z butli), 50 zł (prąd), 40 zł (telefon), 30 zł (środki higieny), 30 zł (lekarstwa), 50 zł (podatki i opłaty), 280 zł...
pomocy jest kryterium dochodowe. Tym samym ukrywanie faktycznej wysokości dochodów i ponoszonych wydatków, nie może pozostawać bez wpływu na ocenę wniosku o przyznanie...