Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Rz 164/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-22

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy nie mają obowiązku podawania do US danych osób, za które wpłacane są zaliczki na podatek dochodowy. Jednocześnie...

IV SA/Gl 342/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-04

[...] zł. miesięcznie (k - [...]), ponosi wydatki związane z podatkiem rolnym i podatkiem od nieruchomości za rok [...] w wysokości - [...] zł. i [...] zł. (k...
o powowierzchni [...] m- i nieruchomości rolnej o powierzchni [...] ha (k - [...])., Przedstawiona przez skarżącą sytuacja dochodowa oraz stan majątkowy pozwalają uznać...