Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Wr 636/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-10

formularz na zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy (III kwartał 2010 r.), z którego wynika, że osiągany przez skarżącego przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...
jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna od dnia 16 grudnia 2010 r. i nie pobiera świadczeń. Z załączonego formularza na zaliczkę na podatek dochodowy wynika, że za IV...

II OZ 373/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-06

2000 zł brutto dochodu miesięcznego. Do wniosku dołączył 'formularz na zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy' (III kwartał 2010 r.), z którego wynika, że osiągany...
jako osoba bezrobotna od dnia 16 grudnia 2010 r. i nie pobiera świadczeń. Z załączonego formularza na zaliczkę na podatek dochodowy wynika, że za IV kwartał ubiegłego...

II OZ 39/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

przychodu wynosiły 158.723,58 zł, a dochód - 9.086,42 zł; Individual income tax return (zwrot indywidualnego podatku dochodowego), gdzie w rubrykach 7 i 12 na pierwszej...
. Ze złożonej kopii deklaracji individual income tax return (zwrot indywidualnego podatku dochodowego) wynika, że sam podatek dochodowy pobrany od skarżącego na terenie...

II SA/Łd 82/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-25

, a jego wynagrodzenie wynosi 1276 zł brutto (w 2007 r. jego dochód, niepomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o podatek dochodowy, wyniósł 8 841,88 zł...
oraz o podatek dochodowy). M.W. wykazała też, iż uzyskuje dochód z wynajmu lokalu gospodarczego w wysokości 1000 zł miesięcznie. Grunt, na którym znajduje się lokal...

II SA/Wr 196/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-29

- 46 zł. Z załączonej deklaracji podatkowej za 2007 r. wynika, iż skarżącemu przysługuje nadpłata podatku dochodowego w wysokości 615 zł, a saldo na posiadanym rachunku...
). Fakt posiadania uprawnienia do otrzymania nadpłaty podatku dochodowego za rok 2007 w kwocie 615 zł przemawia również za nie uwzględnianiem wniosku w całym zakresie...

II SA/Wr 636/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-24

na podatek dochodowy (III kwartał 2010 r.) wynika, że osiągany przez skarżącego przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wynosił 148.920, 81 zł...
, że jego studiujący zaocznie syn ma propozycję zatrudnia na okres próbny. Z załączonego formularza na zaliczkę na podatek dochodowy wynika, że w na IV kwartał ubiegłego...

II SA/Wr 166/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-18

. Z załączonej do pisma deklaracji podatkowej wynika, iż skarżącej przysługuje zwrot nadpłaty w podatku dochodowym za rok 2009 w wysokości 2.911 zł., Zgodnie z art. 245 §...
nadpłaty w podatku dochodowym za rok 2009 w wysokości 2.911 zł, i kwota ta została już lub w najbliższym czasie zostanie im przelana na konto., Ustosunkowując się do wniosku...

II SA/Wr 167/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-18

deklaracji podatkowej wynika, iż skarżącej przysługuje zwrot nadpłaty w podatku dochodowym za rok 2009 w wysokości 2.911 zł., Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
najbliższej rodziny czy pożyczka od osób trzecich). Podkreślić również należy, że skarżącej i jej mężowi przysługuje uprawnienie do zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym...

IV SA/Po 1078/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-13

dotyczących lokat i kont należących do tych osób, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009-2010 osób prowadzących wspólne...
na podatek dochodowy i podatek VAT., Skarżący nie odpowiedział na powyższe wezwanie., Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż na podstawie art. 245 § 1 i 3 ppsa prawo...

II SA/Wr 168/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-18

zł. Z załączonej do pisma deklaracji podatkowej wynika, iż skarżącej przysługuje zwrot nadpłaty w podatku dochodowym za rok 2009 w wysokości 2.911 zł., Zgodnie z art. 245...
nadpłaty w podatku dochodowym za rok 2009 w wysokości 2.911 zł, i kwota ta została już lub w najbliższym czasie zostanie im przelana na konto., Ustosunkowując...
1   Następne >   +2   +5   +10   18