Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Ol 949/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-11

jedynie podatek dochodowy (od wynagrodzenia), gdyż tylko o taki może chodzić, skoro skarżący oświadczył, że wyłącznym źródłem jego dochodu jest wynagrodzenie za pracę...
. Skarżący wyjaśnił, że wyszczególnione wydatki w ogólnej kwocie 1690 zł - są stałe i niezbędne. Ponadto wskazał, że z wynagrodzenia zobowiązany jest opłacać podatki...