Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II FSK 3554/17 - Wyrok NSA z 2018-10-25

przez wspólników jak i przez Spółkę,, - okoliczność, że Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego i nie stosuje się do niego przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób...
gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6, postawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień...

II FSK 1530/19 - Wyrok NSA z 2019-10-16

stycznia 2017 r., W odniesieniu do pytania nr 2 wskazała, że Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego i nie stosuje się do niej przepisów ustaw o podatku dochodowym...
, ustalona zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.) na dzień 1 stycznia roku podatkowego, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne...

I SA/Sz 86/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-03-10

zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)., W przedmiotowej ewidencji ujęto środki trwałe...
dochodowego., W cenie Spółki, nie ulega wątpliwości, że opisany powyżej mechanizm określania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości dopuszcza wyłącznie możliwość...

I SA/Łd 792/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

jako samodzielne (wyodrębnione) środki trwałe, od których byłyby dokonywane odpisy amortyzacyjne zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób...
komandytowa) nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a podatnikami w tym zakresie są jego wspólnicy spółki w odpowiednich proporcjach. Wnioskodawca podkreślił...

I SA/Bd 128/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-18

stanowiących budowle, które podlegają podatkowi od nieruchomości. Ze względu na swoja formę prawną (spółka komandytowa), wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego...
, podatnikami są wspólnicy spółki, odpowiednio osoby prawne i fizyczne. Naturalną konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku spółki jest brak...

I SA/Bd 112/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-13

podatku dochodowego, podatnikami są wspólnicy spółki, odpowiednio osoby prawne i fizyczne. Naturalną konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku...
amortyzacyjnych od przedmiotowych budowli, a tym samym do uwzględniania ich jako koszty uzyskania przychodów na potrzeby rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych...

III SA/Wa 2966/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-20

jako samodzielne (wyodrębnione) środki trwałe, od których byłyby dokonywane odpisy amortyzacyjne zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U....
), Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a podatnikami w tym zakresie są wspólnicy spółki w odpowiednich proporcjach. Jednocześnie Wnioskodawca zaznaczył...

II FSK 2608/16 - Wyrok NSA z 2018-10-03

(spółka komandytowa), Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikami są wspólnicy spółki, odpowiednio osoby prawne i fizyczne. Naturalną konsekwencją braku...
statusu podatnika podatku dochodowego w przypadku spółki jest brak prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych na potrzeby tego podatku. Spółka...

I SA/Łd 905/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-05

:, Czy w związku z faktem, iż spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego i nie dokonuje podatkowych odpisów amortyzacyjnych od elektrowni wiatrowej i innych budowli...
o podatkach dochodowych. Oznacza to w szczególności, że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie regulacji dotyczących podatku od nieruchomości...

II FSK 729/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

dokonywane odpisy amortyzacyjne zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej...
prawnej spółki komandytowej i nigdy nie była podatnikiem podatku dochodowego. Skarżąca wskazała, że naturalną konsekwencją braku statusu podatnika podatku dochodowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   33