Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 1074/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-07

(3.000.000,00 zł) i pożyczki (250.000,00 zł), a nadto podatki od nieruchomości (ok. 13.000,00 zł i 10.000,00 zł - raty), dochodowy (60.971,00 zł i 2.174,00 zł opłata...
zysków i strat oraz bilansem Spółki, umowę pożyczki oraz decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku od nieruchomości za 2017 i 2018 r. oraz podatku dochodowego...

III SA/Gl 114/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-26

piasku na potrzeby Państwa. Jako załącznik do skargi strona przedłożyła przedpłatę na podatek obrotowy i dochodowy za ukop piasku wystawioną przez 'A' w K. z [...] r...