Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

III SA/Wa 1876/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-28

oraz o przesłanie opinii o możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych należności zagranicznych wypłaconych Skarżącemu nie wykazuje cech żadnej...
Skarżącego poza granicami kraju i istniejącej przeszkodzie prawnej w zastosowaniu wobec Skarżącego at. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

II SA/Ke 745/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-23

także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych., W ocenie Sądu...
, jak i wynagrodzenie opodatkowane jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, potrącanym przez wypłacie świadczenia przez płatnika (jednostkę wojskową, pracodawcę). Uzasadnia...

II SA/Sz 692/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-26

otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne., Z kolei z ust. 2...

IV SA/Po 34/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-26

zł netto) 30,265,20 zł brutto (21.639,66 zł netto) - daje świadczenie w wysokości 5.035,08 zł. Kwota ta, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

II SA/Rz 547/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-10-13

tam prowadzonego gospodarstwa agroturystycznego. Dodatkowo informacja dotycząca wnioskodawcy o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2010 r...

IV SA/Po 294/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-26

się do uregulowań zawartych w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 87 § 1 kp, wynagrodzenie za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy...