Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 1947/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20

należności na dziesięć rat oraz, że wyliczona kwota nie została pomniejszona o potrącony podatek dochodowy, uiszczony jednorazowo od całej kwoty przyznanej pomocy finansowej...
z dnia [...] czerwca 2007 r. Odnosząc się do zarzutu nadpłaty podatku dochodowego organ wskazał, iż skarżący ma możliwość wystąpienia w zeznaniu podatkowym za 2007 r...

II SA/Wa 1377/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-03

oraz nieuwzględnienie przy naliczaniu podlegającej zwrotowi kwoty pomocy finansowej zaliczki na poczet podatku dochodowego., Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na podstawie art...
w Warszawie, w której zarzucił organowi naruszenie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na bezpodstawnym pobraniu od niego podatku...

III SAB/Wa 49/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-16

o podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003r. postanawia: - odrzucić skargę Sygn. akt III SAB/Wa 49/04., UZASADNIENIE, Na podstawie art. 220 §3 ustawy z dnia 30...

III SAB/Wa 9/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-30

, że skarżąca domaga się od byłego pracodawcy jakim była Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2002 i 2003...