Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

III SA/Wr 233/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-22

1984 r. o podatku rolnym., Skarżąca powołała się również na art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Strona podkreśliła...
ich przetwarzanie nie ma już miejsca w nakreślonej w powołanym artykule ustawy o podatku dochodowym definicji., Skarżąca podsumowując swoje stanowisko wskazała...

III SA/Wr 314/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-24

na podstawie kilku umów o świadczenie usług publicznych odpowiednio podzielone), e) podatek dochodowy (ze względu na fakt, że zakładany zysk przyjęty do kalkulacji zwrotu...
bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (w tym z zakupami inwestycyjnymi na potrzeby ich świadczenia) oraz podatku dochodowego (ze względu na fakt...

III SA/Wr 1329/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-07

dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, bilansu oraz rachunku zysku i strat bez zabezpieczenia środków na ewentualne koszty sądowe związane z ochroną własnego interesu...
również w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Strona nie wykazała bowiem utraty zdolności dochodowego korzystania ze swojego majątku oraz sposobu...

III SA/Wr 1329/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-13

jest także prowadzenie przez wnioskującą spółkę działalności gospodarczej na skalę wynikającą między innymi z przedstawionych zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób...
prowadzenia działalności gospodarczej. Strona nie wykazała bowiem utratę zdolności dochodowego korzystania ze swojego majątku oraz sposobu spożytkowania kwoty pieniężnej posiadanej...

III SA/Wr 1393/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-14

hotelowym oraz dwóch samochodach osobowych. Wbrew jednak wezwaniu Sądu nie przedstawił już zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok...
domowego takich jak: opłaty, żywność, ubrania, lekarstwa, podatki ze wskazaniem źródeł ich finansowania. Na żadnym tez etapie nie wskazał wysokości uzyskiwanego dochodu...

II OSK 25/07 - Wyrok NSA z 2007-04-04

zawiera kilka czy kilkanaście unormowań (norm prawnych) - por. np. art. 16 ustawy z 5.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm...

III SA/Wr 707/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-22

osiągania przychodów, a nie osiąganie przychodów na zerowym poziomie. Przedsiębiorca zawieszający działalność nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać...
deklaracji VAT-7 za okres zawieszenia (poza wyjątkiem, gdy w okresie zawieszenia działalności ponosi stałe wydatki związane z prowadzoną działalnością i chce ów podatek...

IV SA/Wr 30/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-24

miesięcznie i miał od kwoty 3900 zł naliczany podatek dochodowy. W tym zakresie skarżący podniósł , że pismem z dnia 8 lutego 2017 r. zwracał się do Urzędu...