Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

I OSK 2025/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek...
z tych tytułów. Zgodnie ponadto z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit...

I OSK 2089/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kolegium stwierdziło, że dochodem w rozumieniu tej ustawy są wszelkie przychody, z różnych - niewymienionych...
przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o podatku dochodowym i tym samym - stosownie do art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota...

II SA/Łd 299/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-25

zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podzielono na 12...
, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm...

I SA/Ol 441/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-14

. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), powoływanej dalej jako u.p.d.o.p., tj. w oparciu o wartość rynkową składników majątku...
części przedsiębiorstwa nie powstała dodatnia wartość firmy. Zdaniem organu podatkowego Spółka postąpiła niezgodnie z obowiązującymi normami w zakresie podatku dochodowego...

II SA/Bd 673/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-07

, w świetle art. 30e w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie należy wliczać dochodu uzyskanego...
ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób...

IV SA/Po 219/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-20

ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Z informacji przekazanej przez Naczelnika...
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Burmistrza w tych okolicznościach brak było podstaw do nieuwzględnienia w dochodzie rodziny wnioskodawczyni kwoty...

IV SA/Wr 388/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-22

, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w jej przypadku dochód wykazany w PIT-37). Natomiast dochody wykazane...
%, czyli są objęte podatkiem dochodowym zryczałtowanym. W tej sytuacji do wyliczenia miesięcznego dochodu niesłusznie jej zdaniem przyjęto dochód wykazany w PIT-38., Po rozpatrzeniu...

IV SA/Wr 311/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

- jako dochodu opodatkowanego, a jedynie tylko zwolnionego z podatku dochodowego po spełnieniu odpowiednich warunków., Od decyzji tej wnioskodawczyni wniosła odwołanie...
z odpłatnego zbycia nieruchomości i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku...

I SA/Ol 442/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-14

opodatkowania podatkiem od nieruchomości, powinna być ustalona w oparciu o art. 16g ust. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r...
wartość firmy. Zdaniem organu podatkowego Spółka postąpiła niezgodnie z obowiązującymi normami w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż przyjęła jako wartość...

I OSK 2527/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

. a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 9 ust. 1 i 1a i art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kolegium...
one opodatkowaniu. Wobec tego organ uznał, że umorzenie czynszu stanowi inne źródło dochodu w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o podatku dochodowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100