Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Bd 354/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-03

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...
. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne...

II SA/Po 136/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-22

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym...
okres stypendialny dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku z tytułu świadczenia alimentacyjnego - w łącznej wysokości...

II SA/Bd 739/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-05

i podatek należny. Natomiast dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (gdzie wykazana jest strata) został odrzucony w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób...
, że nietrafnie oparto na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem przepis art. 179 ust 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo...

I OSK 2535/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
;, - oświadczenie o uzyskaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku z tytułu...

II SA/Sz 152/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-24

i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu...
, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,, 2...

I OSK 2539/13 - Wyrok NSA z 2014-01-28

c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny...
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą...

II SA/Bd 643/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-22

. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, dalej jako 'ustawa o PIT') w zw. z art. 5 ust. 1 i art. 3 pkt 1 uśr w zw. z art. 88 ust. 1 pswn...
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy...

II SA/Bd 422/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-05

na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm...
.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu...

IV SA/Wr 174/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-06

) o wysokości osiągniętego przychodu z tytułu pełnienia funkcji [...] (4.356,56 złotych) w całości zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych;, ← zaświadczenie...
majątkowego, a ponadto był zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza tym ryczałt ten w 2017 r. wyniósł 1817,62 złotych, a więc ewentualny dochód z tego tytułu...

IV SA/Wr 203/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-18

, 30 c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307, ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu...
, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne...
1   Następne >   +2   +5   8