Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

I OSK 3212/15 - Wyrok NSA z 2017-08-09

, ze zm.), dalej 'URP', w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, ze zm.) ewentualnie art. 12 ust...
. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.), poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu...

VI SA/Wa 485/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-22

na podatek dochodowy, itp. Za udowodniony okres pracy zawodowej wnioskodawcy jako 'prawnika' można uznać więc w ocenie organu odwoławczego tylko roczny okres pracy...