Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II OZ 842/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

. Płacą podatek dochodowego z tytułu uzyskiwanych środków finansowych w wysokości 330 zł miesięcznie i około 135 zł za podatek od nieruchomości w przeliczeniu na miesiąc...
części - 150 zł (wpis od skargi). Należy również zwrócić uwagę, iż Sąd rozważając możliwość przyznania prawa pomocy kieruje się nie tylko aktualną sytuacją dochodową...

II OZ 843/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

i inne wynoszą około 530 zł. Płacą podatek dochodowego z tytułu uzyskiwanych środków finansowych w wysokości 330 zł miesięcznie i około 135 zł za podatek od nieruchomości...
sytuacją dochodową wnioskodawcy lecz również jego stanem majątkowym. Posiadane przez skarżącą i jej męża wartościowe składniki majątkowe obejmują dom o pow. 188 m2, mieszkanie...

II OSK 1820/16 - Wyrok NSA z 2016-09-14

, to są przeznaczane na cele społeczne (§ 97 Statutu). Wskazał też, że skoro koło łowieckie jako osoba prawna jest zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych to świadczy...
zawartych w art. 2 u.s.d.g., dodając, że PZŁ jako stowarzyszenie zwolnione jest z obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób prawnych - CIT., W tym kontekście Sąd...

II SA/Po 146/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-28

dla obiektywnej oceny zamieszkiwania, a jedynie pomocnicze, bowiem praktyka wskazuje, że są one (a szczególnie podatek dochodowy od osób fizycznych) płacone przez obywateli...
terytorialnego, nie ma zasadniczego, decydującego znaczenia dla ustalenia faktycznego miejsca zamieszkiwania. Również płacenie podatków nie ma samodzielnego znaczenia...

III SA/Łd 1080/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-20

kwestię legitymacji do uzyskania statusu osoby zainteresowanej w sprawach z zakresu interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego, w sytuacji, gdy o taką...