Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SA/Sz 1099/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

w księdze wieczystej., W § 2 ust. 3 ustalono, że bonifikata obejmuje osoby fizyczne, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem jako miejsca...
sytuacji prawnej, według nierelewantnego kryterium miejsca rozliczania podatku dochodowego., Zdaniem Skarżących w art. 9 ust. 5 ustawy o przekształceniu mowa...

II SA/Wr 220/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Spółka powinna dokonać amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Rada Gminy zakwestionowała...
sposób określenia kosztów Spółki, uznając, że kosztów działalności Spółki - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - nie stanowią odpisy amortyzacyjne...

II GSK 1155/16 - Wyrok NSA z 2016-08-30

amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. i art. 16 ust. 1 pkt 48 tej ustawy), a w konsekwencji zwiększenie podatku dochodowego...
od odbiorców usług, a ponadto uzyskanie dotacji miało określony wpływ na koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

z uzasadnienia zaskarżonej uchwały, Rada uznała, że w tym zakresie należało uwzględnić zasady ogólne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 'u.p.d.o.p.'). Dotacje są wolne od podatku dochodowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.), zaś według art...

II OSK 2020/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

należało uwzględnić zasady ogólne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 'u.p.d.o.p.'). Dotacje...
są wolne od podatku dochodowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.), zaś według art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów...

I GSK 735/18 - Wyrok NSA z 2018-09-21

. Zdaniem Wojewody różnicując odbiorców wody ze względu na zameldowanie i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Ż., Rada Gminy naruszyła wyrażoną w art...
do pierwszej grupy taryfowej jako osób zameldowanych i rozliczających podatek dochodowy na terenie gminy, nie może być zakwalifikowane jako bezpodstawne faworyzowanie...

II SA/Gl 819/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-22

ze względu na zameldowanie i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Z., Rada Gminy naruszyła wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa...
do pierwszej grupy taryfowej jako osób zameldowanych i rozliczających podatek dochodowy na terenie gminy, nie może być zakwalifikowane jako bezpodstawne faworyzowanie określonej...

II SA/Wr 69/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-10

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Dotacje są wolne od podatku dochodowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 updop), zaś według...
, ale ponadto uzyskanie dotacji miało określony wpływ na koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 6 updop...

IV SA/Po 112/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-05

siedzibę - 5 pkt.;, 5. odprowadzanie podatku dochodowego przez rodziców kandydata w Gminie Wolsztyn - 4 pkt.;, 6. uzyskanie dochodu na osobę w rodzinie kandydata...
przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym) oraz w punkcie 5 (odprowadzanie podatku dochodowego przez rodziców kandydata w Gminie Wolsztyn...

II SA/Wr 713/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

i jej uwzględnienia w kosztach przedsiębiorstwa ujmowanych w taryfach należy stosować ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397). Kolejno...
przytoczono wypowiedzi na temat znaczenia uzyskania środków trwałych z dotacji, wyrażone w piśmiennictwie z zakresu prawa podatkowego (Przegląd Podatku Dochodowego Nr 15 z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   16