Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 3493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-08

także zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z 2013 r. swoich rodziców, którym wykazano, że ich łączny dochód (pomniejszony o składki...
na ubezpieczanie społeczne oraz o podatek dochodowy nie pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne) wyniósł 35.041,77 zł., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VI SA/Wa 3493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

(zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z [...] marca 2014 r. o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych w aktach sądowych sprawy...

VI SA/Wa 34/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

na zaliczkę na podatek dochodowy - jeżeli skarżący powyższą deklarację złożył, lub kopii zapisów z księgi przychodów i rozchodów na koniec 2011 r.), 4/ informacji...
bankowe., 2/ wskazania, wobec zawartej w Rubryce 5 Formularza PPF informacji, iż skarżący 'reguluje należności wobec Okręgowej Rady Adwokackiej, podatki i opłaty ZUS...

VI SA/Wa 3493/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

w W. o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące jej osobiście, zaświadczenie z PUP w W. z dnia [...] lutego 2014 r., indywidualną kartę...