Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I SA/Bk 709/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-29

położone na terenie Miasta Ł.. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a posiadane środki trwałe...
. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865, dalej: 'u.p.d.o.p.'), przez dokonanie błędnej wykładni wskazanych...

I SA/Ke 36/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

(...). W skład przedsiębiorstwa wchodzą budowle w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych...
od nich odpisów amortyzacyjnych, ktore stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca z tytułu posiadania budowli uiszcza na rzecz...

III SA/Wa 424/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm., dalej jako 'upol'). Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych...
) amortyzuje podatkowo, dokonując od nich odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

I SA/Lu 746/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-03-06

we wniosku wątpliwość prawna, spółka podała, że jest przedsiębiorcą i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych...
jest to podatnikowi na gruncie podatku dochodowego, gdzie podstawę opodatkowania można pomniejszać o wartość odpisów amortyzacyjnych, realnie obniżając należny do zapłaty podatek...

I SA/Gl 1200/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-04

lokalnych. Jak dodatkowo wyartykułował Wnioskodawca, jest on podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a posiadane środki...
amortyzacyjnych. Stanowią one koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie, z tytułu posiadania budowli Spółka uiszcza podatek od nieruchomości...

I SA/Ke 87/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-16

lokalnych. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a posiadane środki trwałe, stanowiące jednocześnie...
o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne...

I SA/Po 268/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-25

, w posiadaniu, którego znajdują się nieruchomości położone na terenie Miasta K., w tym budowle w rozumieniu u.p.o.l. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób...
, amortyzuje podatkowo, dokonując od nich odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z posiadaniem...

II FSK 2552/15 - Wyrok NSA z 2017-10-13

ustaw o podatkach dochodowych, nakłady te będą kwalifikowane jako budowle wybudowane na cudzym gruncie, których amortyzacji podatkowej dokonywać może dzierżawca...
nie mogą rozstrzygać kwestie dotyczące ustalania wartości początkowej, o których stanowią przepisy o podatkach dochodowych, gdyż są jedynie elementem wtórnym. Ustalenie wartości...

I SA/Kr 1695/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-13

placu stanowiąca podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Prezydent pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. wezwał Skarżącą...
jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji...

I SA/Gd 485/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-19

działalności gospodarczej odsyła do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych przewidziano także sposób określenia...
trwałych skarżącej ani też nie zwiększają wartości środków trwałych przez nią posiadanych, gdyż zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, nakłady...
1   Następne >   +2   +5   +10   16