Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-21

) na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych imiennej informacji o uzyskanych przez żonę skarżącego w 2010 r. dochodach),, b/ dokumentu...

VI SA/Wa 341/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

(jako płatnika) na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych imiennej informacji o uzyskanych przez żonę skarżącego w 2010 r. dochodach),, b...

II GZ 405/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-13

. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych imiennej informacji o uzyskanych przez żonę skarżącego w 2010 r. dochodach), b/ dokumentu potwierdzającego fakt...

VI SA/Wa 2303/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

przy ustalaniu wymiaru kary. Organ dysponował zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r...

II GSK 1914/14 - Wyrok NSA z 2015-10-29

powinny mieć przepisy ustawy z dnia 1 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: u.p.d.o.p.). Zatem...

VI SA/Wa 738/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

II GSK 935/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Sadu I instancji, iż przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz rachunkowości pojęcia te jednoznacznie w prawie pozytywnym definiują., Przechodząc do oceny...

II GSK 116/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Ustawa ta identyfikuje w rozdziale 2 źródła przychodów, a w art. 9 ust. 2...