Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

II GZ 266/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-25

Sprawiedliwości, to jest 240,00 zł brutto, 195,12 zł netto, 158,05 zł na rękę (po odtrąceniu podatku dochodowego przy założeniu ponoszenia zerowych kosztów stałych...
organu);, b) łączna kwota 3.360,00 zł brutto, 2.731,71 zł netto (po odjęciu podatku VAT), 2.212,69 zł (po odjęciu podatku dochodowego, przy założeniu ponoszenia zerowych...

II GZ 292/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-23

poprzez błędne uznanie, iż:, a) kwota 240 zł brutto (195,12 zł netto, to jest 158,01 zł po odprowadzeniu podatku dochodowego - przy założeniu zerowych kosztów...