Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SA/Wa 1188/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-12

okres zasiłkowy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych., Z zaświadczenia wynika, że dochodu podlegającego opodatkowaniu...
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych skarżący w 2010 r., nie osiągnął. W piśmie z dnia 7 września 2011 r. skarżący oświadczył jednocześnie...

II SA/Wa 1189/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych., Z zaświadczenia wynika, że dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych...
Urzędu Skarbowego z dnia 9 sierpnia 2011 r. o wysokości dochodu uzyskiwanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegającego opodatkowaniu podatkiem...

II SA/Rz 1763/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-16

za 2016 rok (podatek dochodowy od osób fizycznych) i dokumentów potwierdzających fakt aktualnego korzystania z pomocy społecznej (kserokopie stosownych decyzji), jeśli pomoc...
, które należy uzupełnić. W zakresie np. zeznania podatkowego za 2016 r. podawało ono, że chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast w odniesieniu...

II SA/Rz 1746/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-20

w związku z prowadzoną przez stronę działalnością gospodarczą, kserokopii zeznania podatkowego za 2016 rok (podatek dochodowy od osób fizycznych) i dokumentów...
i jednoznacznie wskazywało informacje, które należy uzupełnić. W zakresie np. zeznania podatkowego za 2016 r. podawało ono, że chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast...

IV SA/Wr 382/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-13

. Z wynagrodzenia tego potrącane są m. in. składki na ubezpieczenie emerytalne [...] zł, rentowe [...] zł, wypadkowe [...] zł, zaliczka na podatek dochodowy [...] zł, środki na Fundusz...

II SAB/Wa 426/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-29

nie są podatnikami podatku dochodowego. Skarżący oraz pozostałe osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie mają oszczędności., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy...

II SA/Wa 225/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-05

rolnej i zarówno skarżący, jak i jego żona nie są podatnikami podatku dochodowego. Skarżący oraz pozostałe osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe...

II SA/Po 104/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-14

działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., Pismem z dnia 6 sierpnia 2014 r., nadanym w Urzędzie Pocztowym tego samego dnia...

II SAB/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-20

nie są prowadzone działy specjalne produkcji rolnej i zarówno skarżący, jak i jego żona nie są podatnikami podatku dochodowego. Skarżący oraz pozostałe osoby prowadzące wspólne...

II SAB/Wa 90/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

produkcji rolnej i zarówno skarżący, jak i jego żona nie są podatnikami podatku dochodowego. Skarżący oraz pozostałe osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe...
1   Następne >   3