Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1267/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

rozstrzygnięcia, wskazał, że skarżący pozostaje osobą duchowną oraz nie jest podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Prezes NFZ podkreślił...
. Zgodnie literalnym brzmieniem art. 82 ust. 11 ustawy o świadczeniach, w przypadku gdy osoba duchowna, która nie jest podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego...

VI SA/Wa 612/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-29

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in. działalność wykonywana osobiście, jak również pozarolnicza działalność gospodarcza...
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wywiodły, iż wykonywanie przez skarżącego J. S. w okresie od [...] stycznia 2004...

VI SA/Wa 2516/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

swoją argumentację, odwołując się do regulacji zawartej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm...
., dalej: 'ustawa o podatku dochodowym'). Organ wskazał, że stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, jednym z warunków zaliczenia przychodów...

VI SA/Wa 2620/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

się do regulacji zawartej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zm., dalej: 'ustawa o podatku dochodowym'). Organ...
wskazał, że stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, jednym z warunków zaliczenia przychodów do źródła, jakim jest działalność gospodarcza...

II GSK 194/15 - Wyrok NSA z 2016-06-07

albo umowy o świadczenie usług, prowadzącej jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, jest traktowany dla potrzeb opłacania podatku dochodowego jako przychód...
podatkowych, odnosząca się do kwalifikacji kontraktu menedżerskiego. Stosownie bowiem do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 1888/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

Skarbowego w [...] o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych, decyzji Powiatowego Urzędu Pracy w [...] w sprawie uznania skarżącej...
gospodarczej za miesiąc styczeń - sierpień, zaś deklaracje PIT-5 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy składane były przez skarżącą do końca 1999 roku. Prezes NFZ...

VI SA/Wa 2446/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 20..2 r., poz. 361 ze zm.), jednym z warunków zaliczenia przychodów do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, stanowi...
, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze są, z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczane do źródła, jakim...

II GSK 3176/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

było 'Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu na seminarium 01/JG/2011/27 Podatek dochodowy od osób fizycznych'. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji dzieła miało nastąpić...
I instancji podniósł, że przedmiotem oceny organu na gruncie niniejszej sprawy jest uznanie, że przygotowanie i wygłoszenie wykładu na seminarium [...] 'Podatek dochodowy od osób...

II GSK 241/08 - Wyrok NSA z 2008-07-02

podatkowym w trybie art. 34 § 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (-), faktu czasowego niewykonywania działalności gospodarczej, może stanowić podstawę do zwolnienia...
przez siebie działalności. Przerwy te były zgłaszane na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów...

VI SA/Wa 2728/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-24

ostatniej deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy - jeżeli została złożona lub kopii zapisów z księgi przychodów i rozchodów) oraz dokumentu wskazującego na wysokość dochodu...
. Argumentacja skarżącego nie znajduje jednakże uzasadnienia. W świetle definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   40