Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

VII SA/Wa 2818/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, oraz 2009 r. W skardze zarzucono naruszenie...
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niezłożenie w terminie do 31 maja każdego roku zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów...

I SA/Ke 528/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

rozpatrzenia zażalenia K. K. - zwanego dalej skarżącym, odmówił przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów...
roku zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły, powoduje ustanie stosunku ubezpieczenia...

VII SA/Wa 176/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-29

o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za lata 2004-2010., W skardze zarzucono naruszenie przepisów art. 5a ust. 4...
w terminie do 31 maja każdego roku zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły...

I SA/Sz 543/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-21

, o przywrócenie terminu do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...
W R na postanowienie P K R U S z dnia [...]r., Nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku...

VII SA/Wa 612/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-14

urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych w 2007 r. i w związku z tym został on wyłączony...
do 31 maja 2008 r. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego za 2007 rok od przychodów z pozarolniczej działalności...

II GSK 256/08 - Wyrok NSA z 2008-07-15

2007 r. odmówił H. D. przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego, dokumentującego kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów...
rolników podał, że rolnik obowiązany jest udokumentować kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok...

III SA/Lu 432/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-29

przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...
przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...

V SA/Wa 403/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

się z emerytury w łącznej kwocie 738, 82 zł miesięcznie (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz rat nienależnie pobranych...
kwocie 738 zł miesięcznie (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz rat nienależnie pobranych świadczeń). Organ II instancji...

V SA/Wa 405/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

się z emerytury w łącznej kwocie 738, 82 zł miesięcznie (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz rat nienależnie pobranych...
w łącznej kwocie 738 zł miesięcznie (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz rat nienależnie pobranych świadczeń). Organ II...

VII SA/Wa 666/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-10

r. Natomiast w 1998 r., ustalono że podatek dochodowy za okres od [...] marca 1998 r. do [...] grudnia 1998 r. co nie oznacza, że nastąpiła przerwa w prowadzeniu działów...
Kpa utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Odnosząc się do argumentów wniosku organ stwierdził, że zgodnie z art. 43 ust 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
1   Następne >   +2   6