Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II GZ 248/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-31

zapłatę zaległości publicznoprawnej z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 1 803,00 zł oraz z tytułu pobranych, a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy...
, a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 5 478,34 zł. Z tych dokumentów jasno wynika, że sytuacja finansowa skarżącej stale się pogarsza...