Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 1100/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,, c. dzień faktycznego przysporzenia korzyści...
,, b. dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,, c. dzień...

V SA/Wa 67/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

), spłacanego kredytu (... zł), KRUS (... zł) oraz decyzję w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za 2012 r...
ponad ... zł. Skarżący uzyskuje również zwroty z podatku VAT np. w dniu ....02.2012 r. w kwocie ... zł, w dniu ....03.2012 r. w kwocie ... zł., Podkreślić należy...

V SA/Wa 4650/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-18

skarżącej za miesiąc styczeń 2016 r., informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014 /PIT-11/ dotycząca syna skarżącej). Natomiast skarżąca...
komunalne - 75 zł, podatek rolny - 246 zł (faktury VAT potwierdzające ww. wydatki - w aktach sądowych sprawy). Ponadto syn skarżącej jest obciążony alimentami na rzecz...

V SA/Wa 4650/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014 /PIT-11/ wskazująca, iż w roku 2014 dochód syna skarżącej z tytułu zatrudnienia zamknął się w kwocie...
- ok. 200 zł. Z kolei kwartalnie skarżąca uiszcza składki na ubezpieczenie w KRUS - 390 zł, opłatę za odpady komunalne - 75 zł, podatek rolny - 246 zł (faktury VAT...

V SA/Wa 511/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, co skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania - brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego i nie stanowi automatycznie...

V SA/Wa 537/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

i ogrzewanych tunelach foliowych uznawanych za działy specjalne produkcji rolnej. Działy specjalne produkcji rolnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani składać w terminie do 30...

I GSK 273/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

obowiązków ciążących na płatniku, 'Studia Prawnicze KUL' 2013/1(53), s. 111-142; T. Janicki, Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, Prz. Pod. 2016/3, s...
wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika określającej wysokość niepobranego lub pobranego i niewpłaconego podatku, gdy stwierdzi, że płatnik nie wykonał obowiązków...

V SA/Wa 863/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw. Za 2011 r. nie złożyła deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów...

I GSK 2309/18 - Wyrok NSA z 2022-03-11

o podatku dochodowym od osób fizycznych., Wsparcie jest udzielane za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku produktów w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c...

V SA/Wa 1564/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

powierzchni upraw. Za 2011r. nie złożyła deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej- PIT- 6, natomiast złożyła...
1   Następne >   2