Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 291/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

fizycznym określonych świadczeń od wysokości ich dochodów, pojęcie to należy interpretować w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
fizycznych (Dz. U. 22012 r. poz. 361 z późn. zm.) zwanej dalej 'ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych'. Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania...

V SA/Wa 2330/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 4.10.2007 r. złożonych do wniosku o zalesianie, wynika, że Strona uzyskała dochód spoza rolnictwa...
osobom fizycznym od wysokości ich dochodu, pojęcie to co do zasady należy interpretować w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

V SA/Wa 2329/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

należy interpretować w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą dochodem jest dodatnia różnica pomiędzy przychodami...
w art. 7 k.p.a. Niedokonanie analizy stanu faktycznego sprawy w kontekście przepisów prawa podatkowego, które regulują opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów...

I GSK 2222/18 - Wyrok NSA z 2022-03-10

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania bez możliwości odliczenia składek...
podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach oraz zaświadczenia Wójta Gminy Baranów o wysokości podatku rolnego...

V SA/Wa 1599/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-19

skarbowego potwierdzającego brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa...
podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia - oryginał - dotyczy...

V SA/Wa 289/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-19

2015 oraz decyzję w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za lata 2015-2017. Ponadto wyjaśnił, że otrzymuje roczne...
, a podkreślić należy, że oprócz hodowli kaczek w gospodarstwie jest uprawiane zboże. Z uzasadnienia decyzji z 18 stycznia 2017 r. w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy...

V SA/Wa 1075/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-17

w podatku dochodowym od osób fizycznych wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z 4 października 2007 r., Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w B. [...] lutego 2008 r...
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W ocenie Sądu stan faktyczny sprawy ustalony został prawidłowo i sprowadza...

V SA/Wa 1074/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-17

w podatku dochodowym od osób fizycznych wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z 4 października 2007 r., Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w B. [...] lutego 2008 r...
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W ocenie Sądu stan faktyczny sprawy ustalony został prawidłowo i sprowadza...

V SA/Wa 1902/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

przedstawione przez pełnomocnika Grupy w piśmie z dnia 23 listopada 2012 r. deklaracje do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów działów specjalnych produkcji...
rolnej, jak również decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy. Wraz z ww. pismem Grupa przedłożyła ww. deklaracje oraz decyzje za rok 2010 oraz 2011...

V SA/Wa 370/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

28 września 2007 r. oraz Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z dnia 4...
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. i zdaniem Sądu prawidłowo rozważył je na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Sądu stan faktyczny...
1   Następne >   +2   +5   10