Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Kr 421/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-15

Celno -Skarbowego w K. z dnia [...] lutego 2020 r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...
prawnych za 2013 r. oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - skargę oddala - Naczelnik...

I SA/Rz 508/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-15

., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r...
: podatnik/skarżący) zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok w wysokości 180.820 zł.., Z akt sprawy wynika, że w dniu 7 listopada 2018 r...

I SA/Rz 1005/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-03-10

2021 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok oddala skargę. A. Sz.(dalej: skarżący, podatnik...
. nr [...]. Utrzymano nią w mocy decyzję tego organu z [...]. marca 2021 r. nr [...]., którą określono podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok...

I SA/Op 156/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-09-09

z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaconych odsetek i orzeczenie o odpowiedzialności podatkowej płatnika za 2014 r. oddala skargę...
należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek wypłaconych przez M. na rzecz:, a) M.1 z siedzibą na terytorium Królestwa...

I SA/Op 155/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-09-09

z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłaconych odsetek i orzeczenie o odpowiedzialności podatkowej płatnika za 2013 r. oddala skargę...
podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek wypłaconych przez M. Sp. z o.o. na rzecz M.1 z siedzibą na terytorium Królestwa Szwecji za: maj 2013 r. w kwocie 41.820,00 zł...

I SA/Sz 11/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

-Skarbowego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. oddala skargę. Sygn. akt I SA/Sz [...], U Z A S A D N I E N I E...
. B. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok w kwocie [...]zł., Zaskarżona ww. decyzja została wydana na podstawie...

I SA/Gd 1234/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-29

A.W na decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w G. z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę...
. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego decyzją z dnia 30 listopada 2018 r. określił panu A. W. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2013 w kwocie 214...

I SA/Ol 380/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-11-28

. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. oraz odsetek...
Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego z dnia '[...]' r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

I SA/Gd 971/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-11

i określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. oraz stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. oddala...
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. - dalej jako 'u.p.d.o.p.') oraz art. 33 ust. 1 pkt 3 i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 16...

I SA/Kr 989/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-21

Celno-Skarbowego z dnia [...] lipca 2018 r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...
także Spółką) należność z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek wypłaconych na rzecz C. z siedzibą na terytorium [...]: w maju 2012...
1   Następne >   +2   +5   +10   56