Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Kr 421/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-15

Celno -Skarbowego w K. z dnia [...] lutego 2020 r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...
prawnych za 2013 r. oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - skargę oddala - Naczelnik...

I SA/Rz 508/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-15

., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r...
: podatnik/skarżący) zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2015 rok w wysokości 180.820 zł.., Z akt sprawy wynika, że w dniu 7 listopada 2018 r...

I SA/Rz 1005/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-03-10

2021 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok oddala skargę. A. Sz.(dalej: skarżący, podatnik...
. nr [...]. Utrzymano nią w mocy decyzję tego organu z [...]. marca 2021 r. nr [...]., którą określono podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok...

I SA/Sz 11/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

-Skarbowego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. oddala skargę. Sygn. akt I SA/Sz [...], U Z A S A D N I E N I E...
. B. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok w kwocie [...]zł., Zaskarżona ww. decyzja została wydana na podstawie...

I SA/Gd 1234/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-29

A.W na decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w G. z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę...
. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego decyzją z dnia 30 listopada 2018 r. określił panu A. W. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2013 w kwocie 214...

I SA/Ol 380/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-11-28

. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r. oraz odsetek...
Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego z dnia '[...]' r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

I SA/Kr 989/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-21

Celno-Skarbowego z dnia [...] lipca 2018 r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...
także Spółką) należność z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek wypłaconych na rzecz C. z siedzibą na terytorium [...]: w maju 2012...

I SA/Rz 150/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-10

2021 r., nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej Spółki jako płatnika, z tytułu niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych...
o odpowiedzialności podatkowej S. S.A. jako płatnika, z tytułu niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., Z akt...

I SA/Lu 77/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-05-22

komandytowo-akcyjnej w L. na decyzję Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od 1 listopada...
być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle przepisów...

I SA/Kr 715/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-29

r. nr [...] w przedmiocie pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2014, 2015, 2016, 2017 I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
podatkowego odnośnie rzetelności wywiązywania się w 2014, 2015, 2016, 2017 r. z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, od przychodów o których mowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   47