Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Bd 591/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w T. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016r. oddala skargę Decyzją z [...] marca 2020 r...
. Naczelnik Urzędu Celnego określił dla E. Sp. z o.o. (Skarżąca) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r., w kwocie [...]zł. Organ...

I SA/Bd 561/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-19

Celno-Skarbowego w T. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Naczelnika Kujawsko...
sądowego. Decyzją z [...] grudnia 2019 r. Naczelnik Urzędu Celnego określił Skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. w wysokości...

I SA/Go 125/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-26

wynosi 30.000 zł, a bilansowa wartość środków trwałych 1.467.428,99 zł. Według rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r., spółka...
środków trwałych 1.467.428,99 zł. Według rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r., spółka zadeklarowała stratę z prowadzonej...

I SA/Go 125/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-30

zł, a bilansowa wartość środków trwałych: 1.467.428,99 zł. Według rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r., spółka zadeklarowała...
. wniosku A sp. z o.o. o zwolnienie od wpisu od skargi w sprawie ze skargi A sp. z o.o. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w zakresie podatku akcyzowego i opłaty...