Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 1139/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-20

wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych...
porównawczą przyjęto 1 m2 powierzchni gruntu. Wartość składników roślinnych oszacowano za pomocą metody kosztowo - dochodowej. W wyniku analizy rynku nieruchomości wybranych...

VII SA/Wa 1071/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

nawiązki, spadki czy otrzymywać 1% od podatku przekazywane dla organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie rejestrowe korzysta też ze zwolnienia z podatku dochodowego...
, jeśli jego cele mieszczą się w zwolnieniu opisanym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych., Z nadesłanego statutu (rozdz. II pkt k) wynika, że Stowarzyszenie F. w B...

VII SA/Wa 1072/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

% od podatku przekazywane dla organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie rejestrowe korzysta też ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeśli jego cele mieszczą...
się w zwolnieniu opisanym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych., Z nadesłanego statutu (rozdz. II pkt k) wynika, że Stowarzyszenie F. w B. osiąga swoje cele poprzez...

I SA/Wa 1923/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

, który przesądza o tym, iż przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego...
oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości'. Wprawdzie powyższy zapis dotyczy podejścia dochodowego, a nie porównawczego, który ma zastosowanie...

I SA/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-15

nad przychodem, skutkującym jedynie brakiem dochodu do opodatkowania i brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego, nie jest zaś tożsama z brakiem środków finansowych...

I SA/Wa 2675/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

jest wynikiem bilansowym nadwyżki kosztów nad przychodem, skutkującym jedynie brakiem dochodu do opodatkowania i brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego...

I OSK 587/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą...
decyzji odwołanie wniósł T. K., zarzucając, że wartość nieruchomości ustalona została w kwocie netto, tj. bez uwzględnienia należnego podatku od towarów i usług (VAT...

I SA/Wa 892/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą...
z o.o. z siedzibą w W., zarzucając organowi nieprawidłowe ustalenie kwoty odszkodowania z uwagi na nie powiększenie jej o wartość należnego 23% podatku od towarów...

I SA/Wa 893/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-11

szacunkowego, który przesądza o tym, iż przy określaniu wartości nieruchomości w podejściu dochodowym nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego kosztów, podatku...
dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. Wprawdzie powyższy zapis dotyczy podejścia dochodowego, a nie porównawczego, który ma zastosowanie...

I OSK 2859/12 - Wyrok NSA z 2014-06-24

i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości. Mimo, że przywołany zapis dotyczy podejścia dochodowego...
[...] w Poznaniu wniósł odwołanie, podnosząc, że przyznane odszkodowanie powinno zostać podwyższone o wartość podatku VAT., Po rozpatrzeniu tego odwołania Minister Transportu...
1   Następne >   3