Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

V SA/Wa 639/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

zaliczkach na podatek dochodowy za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. Skarżący oświadczył, że nie posiada rachunku bankowego, występował o zmianę wysokości...
wynagrodzenia za pracę w związku z egzekucją świadczeń alimentacyjnych., Skarżący nadesłał również informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za okres...

IV SA/Wa 3540/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-18

i utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.907,25 zł brutto miesięcznie. Poza zaliczką na podatek dochodowy i składką na ubezpieczenie zdrowotne, ze świadczenia skarżącego...

IV SA/Wa 2191/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

1.907,25 zł brutto miesięcznie. Poza zaliczką na podatek dochodowy i składką na ubezpieczenie zdrowotne, ze świadczenia skarżącego potrącana jest kwota 476,81 zł miesięcznie...

V SA/Wa 639/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. Skarżący oświadczył, że nie posiada rachunku bankowego, występował o zmianę...
za 2011 r., które to mogłyby wskazać jego roczny dochód. Skarżący nadesłał informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za okres od 1 stycznia 2011 r...

VI SA/Wa 2122/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Zatem, powstanie straty, nie oznacza jeszcze utraty płynności finansowej. Innymi...

VI SA/Wa 2122/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

powstaje bowiem wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego...

VI SA/Wa 2337/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

bowiem wskutek nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego...