Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 1597/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-04

losów podając za przykład art. 47a ust. 4, który stanowi: 'Dopłaty nie są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.' Zdaniem organu, taka...
. 60 z późn. zm.) poprzez przyjęcie, że do przekazywanych przez Spółkę dopłat nie mają zastosowania zasady dokonywania zaokrągleń, które stosuje się przy wpłacaniu podatku...