Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 1905/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-12-07

stosować przepisów art. 14 ust. 5 tego dekretu,, 2. zwolnienie od podatku dochodowego, przewidziane we wprowadzonym art. 9b dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r., stosować...
nie wypłaconych,, 3. ulegały umorzeniu nie uiszczone należności z tytułu podatku od nabycia praw majątkowych, które nastąpiło przed wejściem w życie ustawy zmieniającej,, 4...