Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I SA/Gd 972/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-29

W. Ch. na interpretację indywidualną Ministra R. i F. z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla indywidualną...
dziedziczenia, która wchodziła w skład masy spadkowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie jej zapłaty na podstawie przepisu art. 20 ust. 1...

I SA/Gd 971/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-13

. O.-O. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie jej zapłaty na podstawie przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Gd 54/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-02

z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla interpretację indywidualną, 2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji...
spadkowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie jej zapłaty na podstawie przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób...

I SA/Gd 168/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

z siedzibą w na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 23 września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną...
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe., Wnioskodawca...

I SA/Gd 430/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-07

na interpretację indywidulaną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną...
kosztów postępowania. Zaskarżoną interpretacją indywidualną Minister Rozwoju i Finansów uznał za nieprawidłowe stanowisko M.M. w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

I SA/Gd 250/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-22

. O.-O. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
dziedziczenia, która wchodziła w skład masy spadkowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie jej zapłaty na podstawie przepisu art. 20...

I SA/Gl 504/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-05

Rozwoju i Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną w części uznającej stanowisko...
ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U....

I SA/Gd 1722/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-29

na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr[...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną...
, wnioskodawca') dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia zobowiązania w wyniku konfuzji - jest nieprawidłowe., Zaskarżona...

I SA/Gd 1725/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-05

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację...
, wnioskodawca') dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia zobowiązania w wyniku konfuzji - jest nieprawidłowe...

I SA/Gl 478/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-09

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz...
., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu i obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   21