Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I GZ 143/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-14

, iż zapłaciła ona podatek dochodowy w wysokości [...] zł. Jest, więc możliwa zapłata przez Stronę orzeczonej do zwrotu kwoty dofinansowania przy wstrzymaniu wykonania zaskarżonego...
[...] listopada 2018 r., potwierdzenie wpłat miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy [...] w 2018 r., zaświadczenie o zatrudnieniu jej męża, odpis skrócony aktu urodzenia córki...

IV SA/Wa 1100/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-28

dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (Spółki) za ostatnie dwa lata podatkowe., 1. W odpowiedzi, przy piśmie z dnia 3 sierpnia 2017...
straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015 i 2016., W piśmie z dnia 3 sierpnia 2017 r. Spółka wyjaśniła, że jedyny rachunek bankowy...

VII SA/Wa 2555/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-26

przyznających pomoc;, - nadesłania kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego za 2017 r., wnioskodawczyni wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym...
, ubezpieczenia, ew. podatek od nieruchomości, ew. kredyty, raty pożyczek itp.;, - wskazania czy wnioskodawczyni otrzymuje pomoc od rodziny, ew. osób trzecich, jeżeli tak należało...

VII SA/Wa 2555/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-27

decyzji przyznających pomoc;, - nadesłania kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego za 2017 r., wnioskodawca wszystkich osób pozostających we wspólnym...
) a także telefon, ubezpieczenia, ew. podatek od nieruchomości, ew. kredyty, raty pożyczek itp.;, - wskazania czy wnioskodawca otrzymuje pomoc od rodziny, ew. osób trzecich...

IV SA/Wa 1100/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

) nadesłania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (Spółki) za ostatnie dwa lata podatkowe...
. kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015 i 2016., W piśmie z dnia 3 sierpnia...

IV SA/Wa 3823/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

, co skutkuje brakiem dochodu do opodatkowania i brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego., Z uwagi na nieprzedstawienie dokumentów obrazujących sytuację majątkową...

VII SA/Wa 1485/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-23

,, - nadesłania kopii dokumentu PIT rozliczającego podatek dochodowy za rok 2015, wnioskodawcy i wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym...

IV SA/Wa 2577/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

2017 r. o dochodzie K. B. podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku podatkowym 2016 (19.933,80 zł);, 5. potwierdzenie płatności gotówką...
administracji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2018 rok;, 8. oświadczań...

IV SA/Wa 455/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-21

dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (Spółki) za ostatnie dwa lata podatkowe;, e. dokumentu wskazującego wysokość...

VII SA/Wa 589/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

, jeśli tak to należało nadesłać kserokopie ostatnich decyzji przyznających pomoc,, - nadesłania kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego za 2016 r.,, - nadesłanie kopii wyciągu...
1   Następne >   2