Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II SA/Wa 1402/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-22

od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz uzyskiwania diet i innych należności...
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie są też związane z podjęciem zatrudnienia, ani też innej pracy zarobkowej, o której mowa w pkt 2 art. 37 n. Wskazał...

II SA/Wa 2360/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-05

czy inna praca zarobkowa z wyłączeniem przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
podatkiem dochodowym od osób fizycznych., W skardze do Sądu M. W. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody [...] jako niezgodnych z prawem...

II GZ 467/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy tym nie posiada ona zeznań podatkowych obrazujących uzyskany dochód. Skarżąca nie dysponuje środkami...
, iż skarżąca nie jest zobowiązana do uiszczania podatku dochodowego, a co za tym idzie, składania stosownych deklaracji, nie jest to jedyny dokument uprawdopodabniający...

VI SA/Wa 1489/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

w postaci:, - całkowitego zwolnienia dochodu od podatku dochodowego przez okres pierwszych 10-ciu lat działalności gospodarczej,, - i 50% zwolnienia przez lata następne...
, aż do końca istnienia strefy., Ponadto do końca 2000r. zwolniony był z mocy ustawy z podatku od nieruchomości., Powyższe zasady udzielania pomocy publicznej...