Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

domowego wynoszą około 20800 zł i obejmują opłaty związane z: ubezpieczeniem na życie - 200 zł; ubezpieczeniem samochodu - 600 zł; podatkiem od nieruchomości - 12000 zł...
potrzeb życiowych i nie ma możliwości jednorazowej zapłaty kwoty 375 000 zł. Wskazana kwota nie byłaby dolegliwością dla przedsiębiorcy prowadzącego dochodową działalność...