Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

I SA/Kr 1133/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-09

podatku dochodowego od osób fizycznych, , , - s k a r g ę o d d a l a -, , Skarżąca P. R.-M. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku...
i podlega tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym o nazwie B. w stawce 25%. Wnioskodawczyni dysponuje dowodem zapłaty przedmiotowego podatku (w tym również zaliczek...

III SA/Wa 1526/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę P. Spółka...
faktyczny i zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że P. jest polskim podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku...

I SA/Kr 1644/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-05

podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej...
powstanie w momencie otrzymania środków pieniężnych, zatem w związku z uczestnictwem w spółce wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy...

I SA/Go 159/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

na indywidualną interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. H.J. (zw...
. dalej: Ministrem Finansów, organem) z [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działów...

I SA/Rz 800/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-20

[...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza...
: Skarżąca) zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia...

I SA/Lu 468/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-22

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją...
indywidualną z dnia [...] Minister Finansów stwierdził, że stanowisko P. B. przedstawione we wniosku z dnia [...] czerwca 2014 r. dotyczącym podatku dochodowego od osób...

I SA/Gl 796/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-14

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie...
., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej na rzecz...

III SA/Wa 2052/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną...
. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia...

II FSK 1306/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

Odliczenie przez podatnika podatku dochodowego właściwego dla osób prawnych kwot wypłaconych wspólnikom dywidend od podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym...
nie stanowi przewidzianego w art. 20 ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) powodu...

I SA/Rz 590/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-24

Finansów z dnia [...] kwietnia 2014r. nr [....] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia...
przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o., nabytych w wyniku likwidacji spółki jawnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100