Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OZ 296/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

do listopada 2011 r.) lub zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzającego, że wnioskodawczyni nie była podatnikiem podatku dochodowego we wskazanym okresie...
domowe, jak też zaświadczenia Naczelnika US o tym, że skarżąca nie osiągnęła w 2011 r. dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Również informacja, że mąż...

I OZ 502/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

grudnia 2009 r. uzyskała ona dochód [...] zł, zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...

I GSK 1083/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

w projekcie ustawy budżetowej, oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w terminie do dnia 15 października...

I GSK 1084/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w terminie...

I OZ 383/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych wystawionego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Winogrady: z dnia 07 października 2010 r...

I GSK 1123/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

, oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w terminie do dnia 15 października roku bazowego; 2. rocznych kwotach części...