Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

I SA/Wa 1924/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-03

nadesłała zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w S. za rok 2008 z których wynika, że jej rodzice byli w roku 2008 podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych...
, pobieranego w formie ryczałtu, jednak w zeznaniu podatkowym PIT - 28 należny podatek został przez nich wykazany w kwocie 0., Rozpoznając zgłoszony wniosek na wstępie należy...

III SA/Wr 551/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-17

, iż sposób zarządzania pensjonatem i hotelem przez dwa odrębne podmioty gospodarcze, oferowanie usług w innych cenach, płacenie należności publicznoprawnych (podatków dochodowych...