Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Gl 231/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-03

, dostawy wody, odbiór śmieci, usługi telekomunikacyjne, wykup niezbędnych lekarstw, rehabilitację itp.,, - przedłożenie kopii zeznań podatkowych w podatku dochodowym...
, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy skarżący nie zapłacił podatku od towarów i usług, co potwierdza, przynajmniej w części jego oświadczenie dotyczące braku dochodów...

IV SA/Po 328/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-30

z uzasadnieniem, poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016r., sprawozdania z całkowitych dochodów...

IV SA/Wa 309/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-20

za gaz 60 zł, energię elektryczną 50 zł, telefon 40 zł, koszty wyżywienia 300 zł, lekarstw 30 zł i środków czystości 30 zł oraz podatki i opłaty 50 zł., Informacje...
domu (m.in. energii elektrycznej) czy w sposób nieprecyzyjny przestawiają wydatki (podatki i opłaty)., Podkreślić należy, że kryterium udzielenia przyznania prawa pomocy...

II OZ 1076/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

zł (prąd), 40 zł (telefon), 30 zł (środki higieny), 30 zł (lekarstwa), 50 zł (podatki i opłaty), 300 zł (wyżywienie). Skarżący nadesłał także wyciąg z rachunku bankowego...
. Mimo wezwania K. C. nie udzielił wyjaśnień w tej kwestii., Sąd podkreślił, że kryterium udzielenia przyznania prawa pomocy jest kryterium dochodowe. Tym samym ukrywanie...

I SA/Lu 336/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-28

gospodarstwo nie jest dochodowe albo ponosi straty, co więcej, z treści pisma wynika, że gospodarstwo jest aktualnie prowadzone i rozwija się. Spłaca zaciągnięte kredyty...
koszty jego żywienia i podatków rolnych. Z uwagi na niską emeryturę skarżąca jest w stanie dokładać tylko niewielką kwotę do rachunków za prąd w ramach gospodarstwa...