Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Op 15/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-28

: zaświadczenie z dnia 18 kwietnia 2008 r. z Urzędu Skarbowego w Prudniku, że E. R. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i w zeznaniu podatkowym za rok 2006 wykazał...
deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej za rok 2007, PIT - 6, określającą roczny dochód na kwotę 1527 zł, kopię druków...

IV SA/Wr 271/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

wpłaconego w tym okresie podatku dochodowego., W odpowiedzi na to wezwanie skarżący na urzędowym formularzu z dnia [...] złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy...
miesięcy nie osiągnął żadnych dochodów i nie opłacał podatku z tytułu prowadzenia szkoły., Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 27 maja 2013 r. przedłużono skarżącemu...

IV SA/Wr 202/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-20

wnosiła o włączenie do akt niniejszej sprawy jako dowodu akt trzech spraw postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...