Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

IV SO/Wa 1/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-30

komorniczym (894,48 zł), a także pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej wysokości 642,01 zł. Z powyższego wynika...

II SA/Po 447/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-26

900,00 zł musiał uiścić należny podatek dochodowy od osób fizycznych, a ponadto kwota ta spowodowała wzrost dochodu przypadającego na członka rodziny w związku z czym...

IV SO/Wa 1/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

(700 zł) oraz potrącenie w związku z zajęciem komorniczym (894,48 zł), a także pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej...

II SAB/Sz 121/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-16

i pobrania zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę., Sąd zaznacza przy tym, że żądana informacja nie jest obwarowana koniecznością wykazania, że jej udostępnienie...

III SA/Kr 50/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-19

zaliczka na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie różnicy pomiędzy kwotą brutto i netto powinna zostać dokonana korekta pobranego podatku, ale to pozostaje...
do realizacji przez komórkę organizacyjną KM PSP, która dokonała potrącenia i odprowadzenia podatku., Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia 15...