Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Lu 462/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-13

podatku dochodowego ani podatku VAT i przewiduje, że w 2009r. będzie podobnie)., W dalszej części wniosku skarżąca podała, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
dochodowy za listopad 2008r. i wrzesień 2009r.; deklarację dla podatku od towarów i usług za wrzesień 2009r. oraz oświadczenie z dnia 4 listopada 2009r., w którym stwierdza...

III SA/Wr 492/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-18

nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w wysokości 572 zł., Na wstępie wskazać należy, iż stosownie do treści art. 239 ust. 1 pkt 'c' ustawy z dnia...
kredytowej, jak również otrzymany zwrot nadpłaty podatku dochodowego za rok 2007. Obniżenie standardu życia w danym miesiącu wskutek konieczności poniesienia kosztów...

IV SA/Po 419/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009-2010 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przedłożenia kopii dokumentacji finansowej...
prowadzonej działalności gospodarczej za 2011r. sporządzanej dla celów podatkowych oraz informacji z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy...

IV SA/Po 648/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-12

należy kwalifikować do źródeł przychodów wykonywanych osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., Naczelny Sąd...
skarżącego)., Do powyższego pisma radca prawny B. K. załączył rachunek na kwotę [...]zł. oraz oświadczenie do celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, iż prowadzi...

IV SA/Po 168/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-19

oraz dokumentów dotyczących posiadanych lokat i kart kredytowych, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2011-2012...
. W załączeniu przesłano księgę przychodów i rozchodów za 2013r. wraz z formularzami zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy za styczeń - luty 2013r., zaświadczenie...

IV SA/Wr 125/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-18

dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 r. wraz z załącznikami (ewentualnie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy albo informacji o dochodach uzyskanych...
podatkowego skarżącego oraz jego żony dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 r. wraz z załącznikami albo, ewentualnie, roczne obliczenie podatku...

III SA/Lu 346/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-03

dochód uzyskiwany po dokonaniu potrąceń tytułem obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych (kwota emerytury [...] zł stanowi według oświadczenia skarżącej dochód...
z dokumentami źródłowymi: kserokopiami umów kredytowych z dnia [...], [...] i [...]. wraz z harmonogramami spłat oraz nakazem płatniczym podatku od nieruchomości za 2007r...

IV SA/Po 167/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-23

przez skarżących oraz dokumentów dotyczących posiadanych lokat i kart kredytowych, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2011-2012...
za pomocą kserokopii dokumentów (np. rachunków, faktur za media, w tym gaz, energię elektr., wodę, telefon; dokumentów potwierdzających wysokość: podatku, opłat czynszowych...

VII SA/Wa 1710/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-26

(poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 13 czerwca 2016 r. wskazuje, że Spółka od 1 stycznia 2016 r. do 31 maja 2016 r. osiągnęła stratę...

III SA/Wr 492/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-05

. Ze znajdującego się w aktach wyciągu z rachunku bankowego wynika, że w dniu 29 maja 2008 r. skarżący otrzymał zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007...
1   Następne >   +2   5