Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Bd 1181/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-27

czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów...
. W rezultacie wypłacono na konto pracownika całą kwotę świadczenia socjalnego (pomniejszoną jedynie o należny podatek dochodowy) oraz kwotę [...] zł brutto z tytułu wynagrodzenia...

III SA/Kr 888/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-30

11.413,88zł, • Informację z dnia 3 lutego 2009r. o średniej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne opiewające na kwotę 180.933,56zł oraz podatek dochodowy tytułem...
(wersja robocza) z dnia 12 stycznia 2009r. opiewająca na kwotę 155.055,01zł., • Informacja o pobranych zaliczkach miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych...

II SA/Bd 527/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-10

społeczne i zaliczek na podatek dochodowy nie zaś całe wynagrodzenie., Organ nie zakwestionował winy pracownicy, jednak działanie pracodawcy zmierzające do wyrównania...
składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - potrąceniu podlegają tylko sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych...

I OZ 739/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

dochodzenia zwrotu należności na drodze sądowej. Zaznaczono też, że są to kwoty, od których należy odprowadzić składni na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek...
dochodowy. Zespół zwrócił uwagę, że w przypadku zakwestionowania decyzji odzyskanie tych środków będzie znacznym utrudnieniem. Wskazano, że środki na realizację decyzji...

II SA/Bd 824/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-02

ten ma charakter bezwzględny. Stosownie do art. 87 § 1 k.p. z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób...
w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Należności inne niż wymienione...

IV SA/Wr 299/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-25

potwierdzających wpłaty zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące za ten okres, zeznania podatkowego za 2012 i 2013 r. i deklaracji podatkowych dotyczących podatku VAT...

III SA/Kr 1423/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-16

, podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota ok. 16.700.000,00 zł i kwota ta nie obejmuje wynagrodzenia za dyżury lekarskie realizowane w ramach umów o kompleksowe...

III SA/Kr 1433/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-16

, podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota ok. 16.700.000,00 zł i kwota ta nie obejmuje wynagrodzenia za dyżury lekarskie realizowane w ramach umów o kompleksowe...

III SA/Kr 1436/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-16

, podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota ok. 16.700.000,00 zł i kwota ta nie obejmuje wynagrodzenia za dyżury lekarskie realizowane w ramach umów o kompleksowe...

III SA/Kr 1452/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-11

, podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota ok. 16.700.000,00 zł i kwota ta nie obejmuje wynagrodzenia za dyżury lekarskie realizowane w ramach umów o kompleksowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   19